Programación en linguaxes estruturadas

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

O módulo de programación estruturada ten por obxectivos a aprendizaxe das nocións básicas da programación, e en especial da programación estruturada. O módulo inclúe a aprendizaxe da linguaxe de programación estruturada predilecta, C. Ademais, o módulo inclúe a aprendizaxe doutras linguaxes, coma HTML, Javascript, ou mesmo Java.

Índice[editar]

Linguaxes de programación[editar]

1. Linguaxes de programación
1. Linguaxe máquina
2. Linguaxe ensambladora
3. Linguaxes de alto nivel
2. Programas tradutores
1. Compiladores
2. Intérpretes

Programación web[editar]

3. HTML, linguaxe de etiquetas (libro independente)
4. JavaScript (libro independente)

Programación estruturada[editar]

Bases da programación estruturada[editar]

5. Algoritmo e programa
1. Análise
2. Codificación
3. Compilación
4. Ligazón
5. Ambiente de desenvolvemento integrado
6. Diagramas de fluxo
1. dun sistema
2. dun programa
1. Ordinograma
2. Pseudocódigo
7. Elementos dun programa
1. Palabras reservadas da linguaxe
2. Identificadores
3. Constantes
1. Literales
2. Constantes simbólicas
4. Variables
5. Expresións
1. Expresións aritméticas
2. Expresións alfanuméricas
3. Expresións lóxicas
4. Expresións relacionais
8. Outros elementos
1. Contadores
2. Acumuladores
3. Interruptores
9. Programación estruturada
1. Estrutura lineal ou secuencial
2. Estrutura alternativa
3. Estrutura repetitiva

Linguaxes de programación estruturada[editar]

10. C (libro independente)

Programación orientada a obxectos[editar]

11. Java (libro independente)

Véxase tamén[editar]

Colaboradores[editar]