HTML

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

HTML (HyperText Markup Language), é unha linguaxe informática de etiquetas, por regra xeral a primeira linguaxe necesaria para aprender a desenvolver páxinas web. A linguaxe emprégase para describir a estrutura e mailo contido das páxinas web mediante texto. Permite ademais incluír nas páxinas ficheiros externos, así como empregar outras linguaxes dentro do código para alterar o seu aspecto ou o seu comportamento.

Este libro traballa coa última versión publicada de HTML, a 4.01, que data do 24 de decembro de 1999.

Limiar[editar]

Que é a World Wide Web
Como e por que se creou a HTML
As novidades introducidas pola HTML 4

Información[editar]

Antes de comezar[editar]

Como e por que aprender HTML?
Requisitos básicos para traballar coa linguaxe

Ferramentas[editar]

Editores de texto
Editores visuais
Navegadores web
Aplicacións de validación
Outras aplicacións

Aprendizaxe[editar]

Os primeiros pasos[editar]

Comprender a linguaxe
Sintaxe
Estrutura
A primeira páxina

Manual[editar]

Estrutura[editar]

Tipo de documento

Elementos[editar]

Cabeceira[editar]

Estes elementos só se poden empregar na cabeceira do documento:

Datos
Estilo
Ficheiros externos relacionados
Icona
Recargar ou ligar a outra páxina automaticamente
Robots
Título
URI base

Corpo[editar]

Estes elementos só se poden empregar no corpo do documento:

Caracteres especiais
Citas
Código
Comentarios
Contacto
Definicións
Divisións
Encabezados
Espazos en branco
Formulario
Elemento de entrada
Etiqueta
Grupo de campos
Nome de grupo de campos
Lista de escolla
Grupo de opcións
Opción
Zona de texto
Imaxes
Ligazóns
Liñas horizontais
Listas
Mapas de imaxes
Modificacións
Parágrafos
Saltos de liña
Separación de sílabas
Subíndices e superíndices
Táboas
Texto salientado
Texto sen formato
Texto de saída
Texto introducido
Variables ou argumentos

Outros elementos[editar]

Estes outros elementos poden ser usados tanto na cabeceira dos documentos coma no corpo:

Guións
Obxectos

Atributos estándar[editar]

Estes atributos son comúns a moitos elementos:

Clase
Dirección do texto
Estilo
Identificador
Lingua
Tecla de acceso
Texto alternativo
Título

Eventos estándar[editar]

Os eventos son atributos que conteñen guións de código que se executan ao darse certas situacións. A continuación lístanse algúns eventos estándar segundo o seu disparador:

Eventos co cursor

Valores estándar[editar]

Estas páxinas conteñen unha serie de códigos necesarios para asignarlle un valor a algúns atributos concretos:

Codificación de caracteres
Códigos lingüísticos
Datas
Tipos de cliente
Tipos de contido
Tipos de ligazón

Técnicas obsoletas[editar]

Sintaxe obsoleta
Marcos
Capas

[editar]

Seguir os estándares
HTML 5
Orientación académica
Novos horizontes

Véxase tamén[editar]

Outros libros[editar]

Ligazóns externas[editar]