HTML/Zona de texto

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
HTML
← Volver a Opción Zona de texto Seguir con Imaxes


Dentro dos formularios poden empregarse zonas de texto mediante o elemento textarea. As zonas de texto estarán delimitadas polas etiquetas <textarea> e </textarea>.

Nelas, o usuario pode escribir texto de maneira ilimitada, e en varias liñas. O texto será texto sen formato, e os caracteres terán todos o mesmo ancho.

Atributos[editar]

Atributo Valor Descrición
cols número Indica o ancho visible da zona de texto.
name nome Indica o nome da zona de texto. Ao enviárense os datos, o name será o nome do campo (que terá como valor o texto escrito polo usuario).
rows número Indica o número de liñas de texto visibles na zona de texto.

Exemplos[editar]

Este é un exemplo dunha zona de texto simple:

<textarea name="comentario" rows="6" cols="40"></textarea>


HTML
← Volver a Opción Zona de texto Seguir con Imaxes