Saltar ao contido

HTML/Formulario

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
HTML
← Volver a Espazos en branco Formulario Seguir con Elemento de entrada


Os formularios en HTML son un modo sinxelo de xuntar información obtida do usuario. Procesalos require dunha linguaxe do lado do servidor, coma PHP, ou nalgúns casos algunhas do lado do cliente coma JavaScript.

Os formularios represéntanse mediante o elemento form, e o seu contido vai delimitado polas etiquetas <form> e </form>.

Atributos[editar]

Atributo Valor Descrición
action URL Indica a que URL lle chegarán os datos do formulario cando se envíe.
enctype application/x-www-form-urlencoded
multipart/form-data
text/plain
Indica como se deben codificar os datos antes de envialos ao servidor:
  • application/x-www-form-urlencoded converte os espazos en símbolos «+» e os caracteres especiais en valores hexadecimais ASCII. É o valor predeterminado.
  • multipart/form-data non codifica os datos. É necesario empregar este valor ante formulario que teñan a opción de cargar ficheiros.
  • text/plain codifica unicamente os espazos converténdoos en símbolos «+», pero deixa o resto de caracteres intactos.
method get
post
Indica a forma en que se envían os datos do formulario.
name cadea de texto Indica o nome do formulario.

Exemplos[editar]

<form action="guión.py" method="post">
  <!-- [Contido do formulario] -->
</form>

Véxase tamén[editar]

Elementos relacionados[editar]

Ligazóns externas[editar]

Recomendación técnica oficial de W3 para os formularios (en inglés).


HTML
← Volver a Espazos en branco Formulario Seguir con Elemento de entrada