PHP

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

Este libro está orientado á aprendizaxe da linguaxe do lado do servidor PHP, principal linguaxe para o desenvolvemento de páxinas dinámicas.

Limiar[editar]

Introdución

Información[editar]

PHP vs ASP

Aprendizaxe[editar]

Manual[editar]

Estruturas de control[editar]

include()

Construtores[editar]

die()
echo
exit()

Variables predefinidas[editar]

$_SERVER
$_SESSION

Funcións[editar]

closedir()
fclose()
fgets()
file_exists()
fileatime()
fopen()
fputs()
fread()
fwrite()
getenv()
is_dir()
is_int()
is_string()
isset()
opendir()
preg_match()
readdir()
session_save_path()
session_start()
strlen()
strncmp()
time()
trim()

Expresións regulares[editar]

Delimitadores
Meta-caracteres
Secuencias de escape
Modificadores

Técnicas obsoletas[editar]

[editar]