PHP/file exists()

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
< PHP
PHP
← Volver a fgets() file exists() Seguir con fileatime()


A función file_exists() recibe como argumento unha cadea de texto coa ruta dun ficheiro ou directorio, e devolve true se existe ou false en caso contrario.


PHP
← Volver a fgets() file exists() Seguir con fileatime()