PHP/is dir()

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
< PHP
PHP
← Volver a getenv() is dir() Seguir con is_int()


A función is_dir() permite saber se unha ruta corresponde ou non a un directorio.

Descrición[editar]

bool is_dir ( string $ficheir )

A función indica se ficheiro é ou non unha ruta a un directorio.

Valores devoltos[editar]

Devolve true se se trata dun directorio ou false en caso contrario.


PHP
← Volver a getenv() is dir() Seguir con is_int()