PHP/preg match()

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
< PHP
PHP
← Volver a opendir() preg match() Seguir con readdir()


A función preg_match() compara unha cadea cunha expresión regular.

Descrición[editar]

int preg_match ( string $patron , string $suxeito [, array &$equivalencias [, int $bandeiras = 0 [, int $punto_de_partida = 0 ]]] )

A función busca en suxeito unha coincidencia para a expresión regular patron.

Valores devoltos[editar]

A función devolve a cantidade de veces que se atopou o patrón: 0 se non o atopa ou 1 se o atopa (se atopa unha ocorrencia non segue buscando).


PHP
← Volver a opendir() preg match() Seguir con readdir()