PHP/fread()

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
< PHP
PHP
← Volver a fputs() fread() Seguir con fwrite()


A función fread() permite ler unha certa cantidade de bytes dun ficheiro.

Descrición[editar]

string fread ( resource $xestor , int $lonxitude )

A función le ata lonxitude bytes do punteiro a un ficheiro ao que fai referencia xestor. O proceso de lectura detense ao darse algunha das seguintes condicións:

  • Lense lonxitude bytes.
  • Acádase o final do ficheiro (EOF).
  • Un paquete pasa a estar dispoñible ou o conector esgota o tempo (nos fluxos de rede).

Valores devoltos[editar]

Devolve a cadea de caracteres lida ou false de haber algún erro.


PHP
← Volver a fputs() fread() Seguir con fwrite()