HTML/Elemento de entrada

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
HTML
← Volver a Formulario Elemento de entrada Seguir con Etiqueta


Dentro dos formularios poden empregarse elementos de entrada mediante os que o usuario pode introducir datos ou realizar accións. Defínense co elemento input, que se corresponde coa etiqueta <input />.

Atributos[editar]

Atributo Valor Descrición
name nome Indica o nome do elemento de entrada. Ao enviárense os datos, o name será o nome do campo (que terá como valor o texto escrito polo usuario).
type button
checkbox
file
hidden
image
password
radio
reset
submit
text
Indica o tipo do elemento de entrada: button (botón), checkbox (caixa de selección), file (ficheiro), hidden (oculto), image (imaxe), password (campo de texto no que non se amosan os caracteres introducidos), radio, reset (botón para restablecer o formulario aos seus valores predeterminados), submit (botón para enviar os datos do formulario), text (campo de texto).
value valor Indica o valor do elemento de entrada. Este valor será, no caso dos botóns, o texto que se amose dentro deles.

Ademais, cómpre ter en conta que o elemento estándar id emprégase para asociar elementos de entrada con etiquetas, polo que se hai unha etiqueta que vai asociada a un elemento de entrada, ambos deberán ter o mesmo valor para o atributo id.

Atributos de checkbox e radio[editar]

Atributo Valor Descrición
checked checked Indica que o elemento de entrada está marcado.

Exemplos[editar]

O seguinte sería un exemplo simple de uso dunha caixa de texto (elemento de entrada no que o usuario pode introducir texto):

<input type="text" name="nome" id="campo1" />

Estoutro sería un exemplo dun campo cunha caixa de selección marcada:

<input type="checkbox" name="estudante" id="campo2" checked="checked" />


HTML
← Volver a Formulario Elemento de entrada Seguir con Etiqueta