Saltar ao contido

HTML/Novos horizontes

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
HTML
← Volver a Capas Novos horizontes


Unha vez controles a edición de documentos HTML, será hora de plantexarte a posibilidade de aumentar os teus coñecementos con outras linguaxes que complementen os teus coñecementos.

CSS[editar]

As follas de estilo son polo xeral a seguinte linguaxe a aprender. Ao longo deste libro foron mencionadas constantemente, pois hoxe en día é case imposible concibir unha páxina web que non conteña tamén elementos destoutra linguaxe. Grazas a ela poderás darlle un bonito deseño aos teus documentos.

JavaScript[editar]

Estoutra linguaxe sería tamén moi útil á hora de escribir documentos HTML, debido ao seu potencial, malia tratarse dunha linguaxe do lado do cliente.

Páxinas dinámicas[editar]

As páxinas dinámicas son páxinas web xeradas a partir de linguaxes de programación executados dende o propio servidor web. A diferencia do JavaScript, que se executa no propio navegador web do usuario, as linguaxes do lado do servidor xeneran un código HTML dende o servidor.

Este código HTML pode modificarse -por exemplo- de acordo cunha petición realizada polo usuario nunha base de datos. Segundo os datos da base de datos a páxina web resultante será dunha ou doutra forma, presentará unha ou outra información.

PHP[editar]

Esta linguaxe do lado do servidor permitirache elaborar complicadas páxinas web que interactúan co usuario, gardan e procesan información diversa, etc.


HTML
← Volver a Capas Novos horizontes