HTML/Mapas de imaxes

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Saltar á navegación Saltar á procura
HTML
← Volver a Listas Mapas de imaxes Seguir con Modificacións


Os mapas de imaxes son definicións de zonas que se poden premer nas imaxes. Trátase dun elemento map que contén á súa vez elementos area que definen estas zonas.

Mapa[editar]

O mapa debe levar definido un valor para a súa propiedade id que permita identificar o mapa. Por exemplo:

<map id="primeiro_mapa">
 <!-- [Zonas] -->
</map>

Zonas[editar]

Atributos[editar]

coords
Permite indicar as coordenadas da zona. O valor serán unha serie de coordenadas (en píxeles) separadas por comas. A cantidade delas dependerá da forma (shape) sobre a que se traballe:
  • coordenadas do centro e raio para os círculos,
  • coordenadas do vértice superior esquerdo e inferior dereito para os rectángulos, e
  • coordenadas de cada vértice para os polígonos.
href
Permite indicar un enderezo web ao que ligue a zona. O seu valor será un URL.
shape
Permite indicar a forma da zona. Os seus posibles valores son: default (predeterminado), circle (círculo), poly (polígono), rect (rectángulo).

Exemplos[editar]

Un exemplo de mapa de imaxe podería ser o seguinte:

<map id="mapa">
 <area shape="rect" coords="0,0,250,80" href="#marca1" />
 <area shape="rect" coords="0,81,250,160" href="páxina1.html" />
 <area shape="rect" coords="0,161,250,240" href="páxina2.html">
 <area shape="rect" coords="0,0,250,300" href="páxina3.html#marca2">
</map>

Véxase tamén[editar]

  • Imaxes, para ver como empregar un mapa de imaxe nunha imaxe.


HTML
← Volver a Listas Mapas de imaxes Seguir con Modificacións