HTML/Texto sen formato

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Saltar á navegación Saltar á procura
HTML
← Volver a Texto salientado Texto sen formato Seguir con Texto de saída


O texto sen formato é aquel no que todos os caracteres teñen a mesma lonxitude, e non hai alteracións na forma do texto como letras salientadas. Para escribir texto sen formato en HTML arrodéase dito texto coas etiquetas <pre> e </pre>.

Cómpre ter en conta que o texto sen formato representarase así como se escriba no código HTML. Os saltos de liña e os espazos tamén, así que cinco saltos de liña ou espazos no código como texto sen formato representaranse como cinco saltos de liña ou espazos na visualización do documento no navegador web.

Exemplos[editar]

Este código:

<pre>
Texto sen formato de exemplo.
   Podemos escribir cinco espazos que se representarán igual.
     Ou     mesmo     dez.
E saltos de liña? Cantos gustemos. Ademais os caracteres terán unha lonxitude fixa.
</pre>

E ao visualizar o documento no navegador web podería quedar representado da seguinte maneira:

Texto sen formato de exemplo.
   Podemos escribir cinco espazos que se representarán igual.
     Ou     mesmo     dez.
E saltos de liña? Cantos gustemos. Ademais os caracteres terán unha lonxitude fixa.


HTML
← Volver a Texto salientado Texto sen formato Seguir con Texto de saída