HTML/HTML 4

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
HTML
← Volver a HTML HTML 4


A versión 4 da linguaxe HTML incrementou as funcionalidades das versións anteriores con mecanismos para o uso de follas de estilo, guións, marcos, obxectos, un mellor soporte para os textos de dereita a esquerda ou mesturas entre estes e os texto de esquerda a dereita, táboas máis completas, e melloras nos formularios, fornecendo así importantes melloras en cuestións de accesibilidade para as persoas con algunha discapacidade.

A versión 4.01 foi unha revisión da versión 4 na que se corrixiron algúns erros e se fixeron algúns cambios.

Internacionalización[editar]

Esta versión da HTML deseñouse coa axuda de espertos no campo da internacionalización, de xeito que os documentos puidesen escribirse en calquera lingua e enviarse facilmente por todo o mundo.

Agora HTML conta cun mellor soporte para unha gran variedade de linguas. Isto facilita a análise dos documentos por parte dos motores de busca, unha tipografía de maior calidade, unha mellor conversión do texto á fala, unha mellor separación de palabras ao final das liñas, etc.

Accesibilidade[editar]

HTML deseñouse para que a rede fose máis accesible para aquelas persoas con algún tipo de limitación física. Con respecto a esta cuestións, fíxose especial fincapé nos seguintes puntos:

  • Mellorar a distinción entre a estrutura dos documentos e maila súa presentación, apostando polo uso de follas de estilo en vez de os elementos de presentación e mailos atributos de HTML.
  • Mellorar os formularios, coa inclusión de claves de acceso, a posibilidade de agrupar os controis dos formularios segundo a súa semántica, a de agrupar as opcións SELECT segundo a súa semántica, as etiquetas activas, etc.
  • A posibilidade de marcar un texto descritivo nun obxecto incrustado (mediante o elemento OBJECT).
  • Un novo mecanismo para os mapas de imaxes ─o elemento MAP─, do lado do cliente, que permite aos autores combinar imaxes e ligazóns de texto─.
  • A obrigatoriedade de que tanto as imaxes engadidas mediante elementos IMG como os mapas de imaxes engadidos mediante o elemento AREA vaian acompañados dun texto alternativo.
  • Soporte para os atributos title e lang en todos os elementos.
  • Soporte para os elementos ABBR e ACRONYM.
  • Destinado a uns medios máis variados ─a liña de ordes, o braille, etc.─ para o uso de follas de estilo.
  • Unhas mellores táboas, incluíndo pés de táboa, grupos de columnas, e mecanismos para facilitar o procesado non visual.
  • Descricións longas de táboas, imaxes, marcos, etc.

Os deseñadores que pensan en cuestións de accesibilidade vense recompensados con esta última versión non só pola satisfacción de estar abríndolle as portas a unha comunidade máis ampla e variada, senón porque os documentos HTML ben deseñados que diferencian a estrutura da presentación se adaptarán mellor ás novas tecnoloxías.

Táboas[editar]

Grazas a esta última versión os creadores de páxinas web gozan dun maior control sobre a estrutura e a distribución dos elementos (por exemplo, grazas aos grupos de columnas). A posibilidade de que os deseñadores recomenden un ancho de columna permite que os programas de lectura amosen os datos das táboas inmediatamente ─a medida que cheguen─ en vez de agardar a que chegue toda a táboa antes de procesala.

Documentos complexos[editar]

Esta especificación de HTML fornece un mecanismo estándar para a integración de obxectos multimedia e aplicacións xenéricos nos documentos HTML. O elemento OBJECT ─xunto cos elementos IMG e APPLET, máis específicos─ fornece un mecanismo para incluír nos documentos HTML imaxes, vídeos, sons, fórmulas matemáticas, aplicacións especializadas, e outros obxectos. Asemade, permítelle establecer ao autor unha xerarquía de procesamentos para aqueles programas de lectura que non soporten un método de procesamento concreto.

Follas de estilo[editar]

As follas de estilo simplifican a linguaxe de marcado HTML e libérana en gran medida das responsabilidades que representa a presentación do contido. O control sobre a forma en que se presentan os documentos compárteno agora autor e lector ─tipos de letra, aliñamento, cores, etc.─.

A información de estilo pode establecerse para elementos concretos ou para grupos de elementos. Asemade, pode indicarse nos propios documentos HTML ou en documentos externos.

Os mecanismos para asociar follas de estilos con documentos son independentes da linguaxe das follas de estilo.

Guións[editar]

Os autores poden crear páxinas web dinámicas mediante o uso de guións de ordes. Un claro exemplo podería ser o dun formulario que vai cambiando a medida que o usuario vai introducindo nel datos.

Os mecanismos fornecidos para incluír guións nos documentos HTML son independentes da linguaxe utilizada para tal fin.

Impresión[editar]

Ás veces os autores quererán facilitarlle aos usuarios a impresión de máis dun documento cando o documento que se está visualizando forma parte dunha obra maior. A relación entre os distintos documentos pode describirse mediante o elemento LINK ou mediante o RDF do W3C.


HTML
← Volver a HTML HTML 4