Saltar ao contido

HTML/Comprensión

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
HTML
Comprensión Seguir con Introdución á sintaxe


Visión interna

[editar]

Para entender en que consiste exactamente a HTML, algo imprescindible para quen empeza, o mellor será facer un paralelismo con algo que resulte familiar, como por exemplo, un libro. Así que ─asumindo que todos “vimos” un algunha vez─ pensemos nun libro. Mellor aínda, describámolo.

Un libro está formado por un conxunto de páxinas. En cada páxina podemos atoparnos con parágrafos, o título dun dos capítulos do libro, diálogos, e mesmo o número da páxina. Ás veces hai palabras que están en letra cursiva (como cando fala unha personaxe nunha lingua que non se corresponde coa do libro). Asemade, pode darse o caso de que aparezan citas de textos que as personaxes atopan ─unha carta, o menú dun restaurante, etc.─.

Agora, imaxinemos que queremos que un navegador web, o programa que le as páxinas web, reproduza unha desas páxinas. Pero o navegador web non é capaz de entender que a letra dun texto é máis grande que outra (o título dun capítulo), ou se un texto está nunha lingua que non é a principal. O navegador só pode entender texto simple. Por iso teremos que transcribir a páxina de xeito que o navegador entenda que é un encabezado, que é un título dun capítulo, que é un parágrafo, que é unha cita, que é unha lista, etc. E para facelo simplemente escribiremos o texto tal e como estea na páxina que queremos reproducir, e indicaremos que parte do texto é cada cousa.

Imaxinemos que temos o seguinte texto:

Teño un can. Para que sente dígolle:
¡Siéntate!.
E sáltame enriba.

En texto simple quedaría:

Teño un can. Para que sente dígolle:
¡Siéntate!.
E sáltame enriba.

Pero iso non é o que queremos, así que hai que explicarlle como ten que facer ao navegador, pero non se pode utilizar nada máis que texto.

(empeza o texto)
(comeza un parágrafo)Teño un can. Para que sente dígolle:(remata o parágrafo)
(comeza outro parágrafo, este en castelán)¡Siéntate!.(remata o segundo parágrafo)
(comeza o terceiro parágrafo)E sáltame (salientar)enriba(deixar de salientar).(remata o terceiro parágrafo)
(remata o texto)

En fin, no HTML faise exactamente isto que acabamos de ver. Pero como había que escoller unha forma que o navegador entendese mellor, e a eles non se lles dan moi ben as linguas (non probe a falar co navegador), optouse por crear un código que fose tan fácil para os navegadores web como para os desenvolvedores das páxinas web (deixe de falar co navegador, non lle vai responder).

Para crear unha páxina web co texto anterior, empregaríase este formato:

<body>
  <p>Teño un can. Para que sente dígolle:</p>
  <p lang="es">¡Siéntate!.</p>
  <p>E sáltame <em>enriba</em>.</p>
</body>

Este é o xeito de describir as cousas aos navegadores web[1]. Agora simplemente toca afondar en como representar todas as cousas posibles, e coñecer os límites da HTML á hora de representar ditas cousas. Eses límites poden expandirse máis adiante mediante o uso xunto á HTML doutras tecnoloxías, que se mencionarán no epílogo.

Visto isto deberíase comprender perfectamente que os ficheiros HTML son ficheiros de texto simple que conteñen ademais unha serie de etiquetas ─as que están entre os símbolos < e >─ ou “secuencias de caracteres” que lles indican aos navegadores web que partes do texto son parágrafos, onde van os títulos, onde as táboas, o principio e final das filas e celas das táboas, etc. Tamén permite indicar algúns datos adicionais destes elementos, como é o caso da lingua dos parágrafos. Ademais de texto, pódense inserir imaxes, sons, vídeos, etc. E como non, a característica por definición das páxinas web: pódense ligar unhas páxinas con outras a través de ligazóns.

Visión global

[editar]

Comprendido o funcionamento desta linguaxe de etiquetas, cómpre agora aclarar cal é a función desta linguaxe dentro do conxunto dunha páxina web, para que o lector entenda a que se deben as súas limitacións. Porque a HTML non se usa para deseñar páxinas web ─nin estruturas, nin cores, nin nada relativo ao deseño─. Tampouco se usa para conseguir efectos visuais. E menos para automatizar tarefas como o envío de correos electrónicos. A HTML simplemente define de maneira semántica os elementos dunha páxina web.

Quen empezase a aprender esta linguaxe coa idea de conseguir con ela a páxina web dos seus soños, case seguro rematará o libro defraudado, pois é practicamente imposible atopar na internet unha páxina que só utilice os elementos de HTML recomendados pola W3C. Ao aprender a linguaxe hai que comprender dende o principio que se está aprendendo só unha parte do que é o desenvolvemento web. Hai que comprender que o HTML está pensado para traballar xunto con outras tecnoloxías.

Así, seguindo os estándares, unha páxina web básica constará de tres elementos: contido ─textos, imaxes, vídeos, etc.─, definición ─tarefa do HTML─ e presentación ─o deseño de como se presentarán graficamente os elementos─. E de momento cómpre centrarse no elemento que nos ocupa, a definición dos elementos das páxinas web mediante HTML, e deixar o deseño da presentación para máis adiante.

Notas

[editar]
  1. En realidade faltan algunhas etiquetas.


HTML
Comprensión Seguir con Introdución á sintaxe