Programación en linguaxes estruturadas/Outros elementos

En Galilibros, o Wikibooks en galego.


Contador[editar]

É unha variable que se utiliza nun programa para contar. Inicialízase con valor 0.

Interruptor[editar]

É unha variable que funciona nun programa como interruptor, de forma que se algo sucede no programa establéceselle a esa variable un valor concreto.

Acumulador[editar]

É unha variable que vai acumulando valores. Pode ser de dous tipos:

  • Sumador: á variable vánselle sumando valores, e inicialízase con valor 0. Un contador non é máis que un tipo de acumulador sumador ao que sempre se lle suma unha unidade.
  • Multiplicador: a variable vaise multiplicando por distintos valores. Inicialízase con valor 1.