CMake/find package

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
CMake
← Volver a cmake_minimum_required find package Seguir con if


A orde find_package() permite cargar a configuración para un proxecto externo.

Sintaxe[editar]

find_package(paquete [versión] [EXACT] [QUIET]
        [[REQUIRED|COMPONENTS] [compoñentes...]]
        [NO_POLICY_SCOPE])

Atopa e carga a configuración dun proxecto externo. paquete_FOUND recibirá un valor co que indicará se se atopou ou non o paquete. Cando se atope o paquete, forneceranse variables específicas del e documentadas no mesmo. A opción QUIET desactiva as mensaxes en caso de non atoparse os paquetes. A opción REQUIRED interrompe o procesamento cunha mensaxe de erro se non se dá atopado o paquete. Poden listarse compoñentes específicos dun paquete tras a opción REQUIRED ou tras a opción COMPONENTS se non houver opción REQUIRED.

O argumento opcional versión permise solicitar unha versión concreta do paquete no formato principal[.secundaria[.parche[.axuste]]]. A opción EXACT implica que a versión debe ser idéntica. Se non se indica unha versión, esta e mailo argumento EXACT obteranse da chamada externa. O soporte de versións só se pode establecer paquete por paquete de momento.

Exemplos[editar]

O seguinte é un exemplo sinxelo pero real:

find_package(Qt4 REQUIRED)


CMake
← Volver a cmake_minimum_required find package Seguir con if