Formación e orientación laboral/Salario mínimo interprofesional

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Formación e orientación laboral
Salario mínimo interprofesional


En España, o salario mínimo interprofesional é o soldo mínimo legal que pode cobrar un traballador independentemente da súa póla profesional. Exprésase en unidades monetarias por día, mes ou ano de traballo. Publícase anualmente no BOE.

Para o establecemento do salario mínimo de cada ano considéranse de maneira conxunta o Índice de prezos ao consumo (IPC), a productividade media nacional, o incremento da participación do traballo na renda nacional e a situación económica analizada de xeito xeral. Poderá modificarse de xeito semestral en caso de existir variacións sobre o presuposto do IPC.

É un salario considerablemente baixo se se ten en conta o PIB nominal per capita supera con creces os 35.000$ e chega a 50.000$ nalgunhas comunidades autónomas. O salario medio español supera ao dobre do salario mínimo.

Segundo a categoría profesional e mailos convenios empresariais adoptados o salario mínimo pode aumentarse ou mesmo reducirse en certas situacións de traballo (formación).

Táboa do SMI[editar]

Ano SMI/día SMI/mes SMI/ano
2002 14,74 € 442,20 € 6190,8 €
2003 15,04 € 451,20 € 6316,8 €
2004 15,35 € 460,50 € 6447 €
2005 17,10 € 513,00 € 7182 €
2006 18,03 € 540,90 € 7572,6 €
2007 19,02 € 570,60 € 7988,4 €
2008 20,00 € 600,00 € 8400 €
2009 20,80 € 624,00 € 8.736 €
2010 21,11 € 633,30 € 8866,2 €

Véxase tamén[editar]

Ligazóns externas[editar]


Formación e orientación laboral
Salario mínimo interprofesional