Formación e orientación laboral

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura

Índice[editar]

Introdución ao dereito laboral[editar]

Conceptos xerais do dereito laboral 100 percent.svg
Fontes e xerarquía do dereito laboral 100 percent.svg
Dereitos e deberes básicos do traballador 100 percent.svg
Dereitos e deberes básicos do empresario 100 percent.svg
Organismos que interveñen nas relacións laborais 100 percent.svg

O contrato de traballo[editar]

O contrato de traballo 100 percent.svg
As modalidades contractuais 100 percent.svg
Medidas xerais de emprego 100 percent.svg
Conciliación da vida laboral e familiar 100 percent.svg

Xornada laboral e retribución[editar]

A xornada laboral 100 percent.svg
A retribución 100 percent.svg

Modificacións, suspensión e extinción contractual[editar]

Modificación 100 percent.svg
Suspensión 100 percent.svg
Extinción 100 percent.svg

Sindicación e negociación colectiva[editar]

O sindicato e o dereito laboral 100 percent.svg
A negociación colectiva 100 percent.svg

Seguridade Social e desemprego[editar]

O sistema da Seguridade Social. Obrigas 100 percent.svg
Prestación por desemprego 100 percent.svg

Fundamentos de seguridade e saúde[editar]

Traballo e saúde. Riscos e causas 100 percent.svg
Danos derivados do traballo 100 percent.svg
Marco normativo básico. Dereitos e deberes 100 percent.svg

Riscos, enfermidades e a súa prevención[editar]

Riscos, enfermidades e a súa prevención 25%.svg

Apéndice[editar]

Salario mínimo interprofesional (SMI) 25%.png

Véxase tamén[editar]

Colaboradores[editar]