Formación e orientación laboral/Dereitos e deberes básicos do traballador

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Formación e orientación laboral
← Volver a Fontes e xerarquía do dereito laboral Dereitos e deberes básicos do traballador Seguir con Dereitos e deberes básicos do empresario


Dereitos do traballador[editar]

 • Traballo e libre elección de profesión ou oficio[1];
 • libre sindicación[1];
 • negociación colectiva[1];
 • adopción de medidas de conflito colectivo[1];
 • folga[1];
 • reunión[1];
 • información, consulta e participación na empresa[1];
 • ocupación efectiva;
 • promoción e formación profesional no traballo;
 • non ser discriminado, directa ou indirectamente;
 • á súa integridade física e a unha política axeitada de seguridade e hixiene;
 • respecto da súa intimidade e á consideración debida á súa dignidade;
 • percepción puntual da remuneración pactada;
 • exercicio individual das accións derivadas do contrato e
 • a cantos outros dereitos se deriven especificamente do contrato de traballo.

Os traballadores poden exercer os dereitos recoñecidos no seu contrato independentemente de que estean ou non recoñecidos polas leis ou os convenios.

Deberes do traballador[editar]

 • Cumprir coas obrigas concretas do seu posto de traballo;
 • observar as medidas de seguridade e hixiene que se adopten;
 • cumprir as ordes e instrucións do empresario;
 • non concorrer coa actividade da empresa (competencia desleal);
 • contribuír á mellora da produtividade e
 • cantos deberes se deriven (se é o caso) dos respectivos contratos.

Notas[editar]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Estes dereitos están contemplados tanto polo Estatuto dos Traballadores coma pola Constitución española.Formación e orientación laboral
← Volver a Fontes e xerarquía do dereito laboral Dereitos e deberes básicos do traballador Seguir con Dereitos e deberes básicos do empresario