Formación e orientación laboral/Dereitos e deberes básicos do empresario

En Galilibros, o Wikibooks en galego.


Poderes[editar]

Poder de dirección[editar]

Chámaselle poder de dirección ordinario á facultade do empresario para decidir a organización da empresa, ditar ordes e instrucións para o cumprimento das prestacións laborais, así como para controlar a actividade.

O poder de dirección extraordinario ou ius variandi é a facultade para variar unilateralmente as características das prestacións laborais.

Poder disciplinario[editar]

Facultade do empresario para sancionar os incumprimentos do traballador. Entre as sancións están:

  • amoestación privada,
  • amoestación pública (xeralmente cando a privada non resultou),
  • suspensión temporal de emprego e saldo, ou
  • despido disciplinario.

Os convenios colectivos inclúen na súa parte normativa a clasificación das posibles faltas en «leves», «graves» e «moi graves».

Porén, existen certos límites ao poder disciplinario:

  • Están prohibidas as «multas de haberes», antigas multas polas que o traballador traballaba un tempo determinado sen percibir a remuneración correspondente. Actualmente toda suspensión de saldo implica unha suspensión de traballo tamén.
  • Prohibición de sancións que impliquen algunha redución dos períodos de descanso.

Deberes[editar]

Os deberes do empresario baséanse no respecto aos dereitos dos traballadores e mailo cumprimento da normativa laboral en vigor.