Saltar ao contido

Formación e orientación laboral/Medidas xerais de emprego

En Galilibros, o Wikibooks en galego.


En 2006, para responder ao problema da escasa ocupación e actividade das mulleres, as taxas elevadas de paro entre a xente nova, as mulleres e mailos discapacidatos, e o aumento da taxa de temporalidade; a Administración chegou a un acordo con sindicatos e patronal e aprobouse a lei 43/2006, do 29 de decembro.

Lei 43/2006[editar]

A nova lei supuxo importantes avances en materia laboral. Impulsouse o emprego, mediante medidas que favoreceron a contratación indefinida e a conversión de contratos temporais en fixos, un novo programa de bonificacións para os novos contratos e a redución das cotizacións empresariais. Limitouse a utilización de contratos temporais mediante unha normativa contra o encadeamento abusivo de contratos temporais, o reforzo da Inspección de Traballo e unha maior participación dos interlocutores sociais. Ademais mellorouse a eficiencia das políticas activas, incrementouse a capacidade do Sistema Nacional de Emprego, e mellorouse a protección dos traballadores ante a falta de emprego.

Máis en detalle, estas foron algunhas das principais novidades que trouxo a reforma legal do 2006:

  • Derogouse o contrato de inserción.
  • Reforzouse o carácter do contrato para a formación, delimitando a súa aplicación a varios colectivos e redefinindo os límites máximos de idade dos traballadores cos que se subscriben.
  • Estimulouse a contratación indefinida de colectivos determinados coma os mozos entre os 16 e os 30 anos, os traballadores en situación de exclusión social ou as vítimas da violencia de xénero.
  • Limitouse o encadeamento dos contratos temporais.
  • Reduciuse a cotización empresarial por desemprego.
  • Reduciuse a achega empresarial ao Fondo de Garantía Social.
  • Melloráronse as prestacións do Fondo de Garantía Social.
  • Mellorouse o acceso á prestación por desemprego dos traballadores fixos descontinuos.