Gettext/Configurar a localización mediante variables de ambiente

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura
Gettext
← Volver a Configurar a localización das interfaces gráficas Configurar a localización mediante variables de ambiente Seguir con Instalación de localizacións para aplicacións concretas


Como usuario, se a súa localización para unha aplicación concreta está instalada no sistema, en principio abondaralle con asignarlle á variable de ambiente LANG dita localización. "Imaxine" que fala galego e vive en España. Na liña de ordes, abonda con que execute setenv LANG de_DE (en csh), export LANG; LANG=de_DE (en sh) ou export LANG=de_DE (en bash). Se traballa en GNU/Linux, poderá engadir dita liña ao seu ficheiro ~/.bashrc.

Nomes das localizacións[editar]

O nome dunha localización segue a sintaxe ll_PP. ll é o código ISO 639 de dúas letras da lingua, mentres que PP é o código ISO 3166 de dúas letras do país. Por exemplo, no caso do galego en España, ll sería gl e PP sería ES.

Algunhas localizacións teñen unha sintaxe extendida, ll_PP.codificacion que define adicionalmente a codificación dos caracteres. Isto débese a que entre o ano 2000 e mailo 2005, a meirande parte dos usuarios se pasaron a localizacións codificadas en UTF-8, e o código ll_CC pode facer referencia a codificacións anteriores que poderían estar anticuadas.

Algunhas localizacións utilizan a sintaxe ll_PP@variante. variante pode facer referencia a calquera peculiaridade da localización, como unha moeda distinta, unha unidade de medida distinta, ou un dialecto. Por exemplo, ca_ES@valencia fai referencia á variedade valenciá do catalán.

Noutros sistemas poden usarse tamén formas alternativas, coma deixar a representación en ll.

Para ver a lista de localizacións instaladas no seu sistema, execute:

locale -a

Tamén existe unha localización especial, C. Ao usala, desactívanse todas as localizacións. Con esta localización, todos os programas pasan a utilizar o inglés como lingua, e a codificación de caracteres por defecto (que dependerá do sistema operativo).

Variables de ambiente de localización[editar]

Unha localización está formada por diversas categorías de localización[1]. Cando un programa intenta averiguar a localización que debe usar, faino segundo os valores das seguintes variables (en orde de prioridade):

LANGUAGE
LC_ALL
LC_xxx, segundo a categoría da localización seleccionada:
      LC_CTYPE, LC_NUMERIC, LC_TIME, LC_COLLATE, LC_MONETARY, LC_MESSAGES, ...
LANG

Ignoraranse as variables que teñan establecido un valor baleiro.

LANG e a variable de ambiente habitual para especificar unha localización. Como usuario, vostede será xeralmente quen lle asigne un valor a esta variable (salvo en caso de que ás outras variables xa lle fosen asignados valores por parte do sistema mediante ficheiros de inicialización coma o .bashrc.

LC_CTYPE, LC_NUMERIC, LC_TIME, LC_COLLATE, LC_MONETARY, LC_MESSAGES, etc., son todas variables de ambiente que están aí para cambiar algúns aspectos concretos de LANG, afectando só a algunha das súas categorías. Por exemplo, un galegofalante residente en Portugal ten dúas opcións: (1) crear unha localización chamada gl_PT co programa localedef; ou (2) simplemente conseguir o mesmo efecto establecendo o valor pt_PT para a variable LANG e o valor gl_ES.UTF-8 para a variable LC_MESSAGES, é dicir, mediante dúas localizacións xa presentes no sistema.

Notas[editar]

  1. Véxase Aspectos.


Gettext
← Volver a Configurar a localización das interfaces gráficas Configurar a localización mediante variables de ambiente Seguir con Instalación de localizacións para aplicacións concretas