Guión cinematográfico/Guión literario

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Guión cinematográfico
← Volver a Idea Guión literario Seguir con Escaleta


O guión literario é o desenvolvemento da idea do guionista. Trátase de plasmar esa idea nun guión similar ao dunha obra de teatro, no que logo se baseará o equipo do filme (fotografía, son, actores...). Mais se ben é similar á obra dramática, non é o mesmo. A división do guión literario farémola en secuencias e escenas.

Secuencias[editar]

As secuencias son as distintas partes en que se divide un filme e que se diferencian entre elas no tema. Non importa que unha secuencia amose distintos lugares ou tempos, mentres estes elementos estéan ligados por un mismo tema, que pode desenvolverse ao longo de distintas circunstancias espazo-temporais. Cada secuencia supón unha parte con sentido de seu dentro da trama xeral da obra cinematográfica.

Escenas[editar]

Cada secuencia ou unidade temática subdivídese á súa vez en escenas. As escenas son momentos concretos dentro dunha secuencia. Entre as escenas, se ben non se producen cambios temáticos, si que se producen cambios espaciais e/ou temporais.

Procedemento para escribir o guión literario[editar]

Unha vez temos clara a nosa gran idea para un guión cinematográfico, seguiremos os seguintes pasos para trasladar a idea da nosa mente ao papel ou á pantalla da computadora en forma de guión literario.

  1. Dividimos a historia global en secuencias numeradas.
  2. Dividimos á súa vez as secuencias en escenas.
  3. Ao comezar cada escena, debemos engadir notas respecto da situación espacio-temporal: hora ou momento do día, interior ou exterior, e información detallada cando corresponda.
  4. Listado das personaxes que interveñen na obra, con detalles sobre as mesmas.
  5. Escribimos os diálogos onde proceda.
  6. Describimos os sonidos precisos, cando os houber.


Guión cinematográfico
← Volver a Idea Guión literario Seguir con Escaleta