Guión cinematográfico/Escaleta

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Guión cinematográfico
← Volver a Guión literario Escaleta Seguir con Guión técnico


Antes de poñermos a converter o noso guión literario nun guión técnico, cómpre analizar a obra que temos entre as mans. Como escritores da obra, adoitamos perder a perspectiva dende a cal o espectador a vería, e non somos conscientes do que o espectador experimentará unha vez o guión se transforme en imaxe e son. Será unha historia interesante abondo para mantelo na butaca? Será demasiado parada? Ou terá demasiada acción? Hai algunha parte onde o espectador ha precisar dun respiro? Ou algunha parte onde haxa que resumir os feitos para que o espectador non perda o interese?

Este tipo de cuestións non han ter resposta de verdade ata que o filme estea na pantalla, pero si que podemos prevelas en gran medida a través dunha representación gráfica das coñecidas como curvas de interese.

Imos facer, para contestar en gran medida a estas preguntas, unha 'escaleta. Como se dunha gráfica dunha función matemática se tratase, debuxaremos dous eixos, un horizontal e outro vertical. O eixo horizontal corresponderá ao tempo. O eixo vertical ao interese. Para calcular os valores do interese podemos ter en conta factores como a espectacularidade das imaxes, ou a intensidade emocional dun momento (iso non significa necesariamente sexo, unha personaxe pode desvelar un importante segredo do seu pasado que resulta crucial dentro da obra).

Coa escaleta podemos facernos unha idea de se o filme está preparado para converterse en filme. Sería bo que procurasemos que a liña de interese/tempo fose irregular, con momentos de pouco interese da menos duracion posible, e sen tampouco pasarse cos momentos de interese máximo, inda que sempre será mellor que uns extensos momentos de interese mínimo.


Guión cinematográfico
← Volver a Guión literario Escaleta Seguir con Guión técnico