Guión cinematográfico/Guión técnico

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Guión cinematográfico
← Volver a Escaleta Guión técnico


Para que o equipo técnico poda facer un uso práctico do noso guión, temos que converter o noso guión literario nun guión técnico. O guión técnico precisa de nós que nos paremos a analizar certos detalles e precisemos datos sobre algúns aspectos de interese non só para o propio director, senón para os rapaces encargadosda imaxe e o son.

Un guión técnico podería elaborarse coma unha táboa que conteña os seguintese elementos:

  1. Número de secuencia
  2. Número de plano (segundo a cronoloxía da narración, pois a orde de rodaxe adoita variar)
  3. Os detalles de tipo técnico presentes en cada plano, como poden ser a duración do mesmo, así coma o movemento da cámara.
  4. Representación gráfica (debuxo) dunha imaxe de cada plano, para dar unha idea o máis aproximada posible do que se quere.
  5. Descrición do que sucede dentro do plano: lugar onde se desenvolve o mesmo, personaxes que aparecen nel, acción...
  6. Descripción do son: música que soa, diálogos entre as personaxes, ruídos ambientais...


Guión cinematográfico
← Volver a Escaleta Guión técnico