Literatura/Linguaxe científica versus linguaxe literaria

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Galilibro
O concepto de literatura
linguaxe literaria
O estético e o social
Recursos expresivos
A relación con outras artes
noutras artes

É doado distinguir entre a linguaxe da ciencia e a linguaxe da literatura. A linguaxe científica ideal é puramente denotativa, cousa que se observa claramente no feito de que a terminoloxía careza de plano do contido. É unha linguaxe universal. Mentres que a literaria é connotativa e dista moito de ser meramente designativa.

Por outra banda, na linguaxe literaria faise fincapé no signo mediante técnicas coma a aliteración, a paranomasia,... Na científica é crucial a representación da realidade extralingüística.

Criterio de oposición LINGUAXE LITERARIA LINGUAXE CIENTÍFICA
ESPÍRITO Creativo Totalmente pragmático
OBXECTO As dúas caras do signo lingüístico A realidade
CARÁCTER Connotativo Denotativo
IDEAL Linguaxe expresiva Linguaxe universal
DIMENSIÓN Estética, expresiva Representativa
PRODUTO É +/- subxectivo e simbólico Obxectivo e designativo