MS-DOS/move

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
MS-DOS
← Volver a edit move Seguir con path


move utilízase para mover ficheiros. O primeiro argumento será a ruta actual do ficheiro, e o segundo a nova ruta.

move "C:\Documentos e Configuracións\Usuario\Ficheiro de música" "C:\Documentos e Configuracións\Usuario\Música\Ficheiro de música"


MS-DOS
← Volver a edit move Seguir con path