MS-DOS/path

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
MS-DOS
← Volver a move path Seguir con type


Ao especificar un directorio con path ─fornecéndolle tal directorio coma argumento─, as operacións que se realicen terán en conta os contidos de dito directorio, aínda que terán prioridade sempre os do directorio no que se estea traballando na sesión da liña de ordes.

path "C:\Documentos e Configuracións\Usuario\Programas"


MS-DOS
← Volver a move path Seguir con type