MS-DOS/type

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
MS-DOS
← Volver a path type


type le o ficheiro de texto fornecido como argumento.


MS-DOS
← Volver a path type