Microsoft Visual Basic 6/Introdución aos procesos e funcións

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura
Microsoft Visual Basic 6
← Volver a Introdución ás variables Introdución aos procesos e funcións Seguir con Introdución aos obxectos


Os procesos e mailas funcións son grupos de instrucións que se poden chamar dende outras partes dun código para que se executen. Ambas poden recibir datos ao chamalas e traballar con eles, pero diferéncianse en que os procesos non poden devolver ningún dato, mentres que as variables sempre devolven un.

Exemplo conceptual[editar]

Pénsese, por exemplo, na acción de «mexar». Ao longo dunha semana pode facerse varias veces, pero sempre está composta polas mesmas «instrucións»: ir ao cuarto de baño, entrar, levantar as dúas tapas do retrete, abrir a cremalleira, etc. Se estivesemos programando un robot que imita aos humanos, todas estas instrucións poderían definirse nun «proceso», que podería ser chamado cando se active un evento (por exemplo, o evento «teño ganas de mexar»).

Ademais, se este proceso se vai empregar en máis dun robot, poderíamos definilo de xeito que se lle puidese pasar un valor para que traballe con el. En concreto, poderíamos pasarlle un valor para indicar se se trata dun home ou dunha muller. Segundo isto, o proceso fará unhas instrucións ou outras, pero as comúns as fará independentemente do valor.

Imaxinemos que ademais, para controlar a saúde do robot ou por motivos estatísticos, queremos saber canto mexou o robot. Nese caso xa non se trataría dun proceso, senón dunha función, que durante o proceso de mexado calcula a cantidade de líquido saínte, e ao rematar as instrucións este valor devólvese.

Esperemos que este exemplo aclarase un pouco ambos os dous conceptos. As vantaxes do uso de procesos e funcións consisten basicamente en evitar repetir certos códigos infinidade de veces innecesariamente. Ao centralizar accións que se repiten en varis sitios nun só proceso ou código, as correccións no código poderán facerse tamén de xeito centralizado.

Definicións[editar]

A sintaxe a seguir para a definición dun proceso ou unha función é o seguinte:

ÁMBITO TIPO_DE_DEFINICIÓN IDENTIFICADOR(PARÁMETROS)
  CONTIDO
End TIPO_DE_DEFINICIÓN

Tendo en conta que:

ÁMBITO substituirase por unha palabra clave que definirá dende onde se poderá chamar ao proceso ou función (o ámbito). Se o substituímos por Private, só se poderá acceder ao proceso ou función dende o mesmo obxecto dende o que se declarou. Porén, de substituírse por Public poderase chamar ao proceso ou función dende calquera obxecto do programa.

TIPO_DE_DEFINICIÓN substituirase por unha palabra clave que definirá o que se está a definir, ben un proceso (Sub) ben unha función (Function).

IDENTIFICADOR substituirase polo nome que se lle queira dar ao proceso ou función, e mediante o que logo se poderán facer chamadas a ese proceso o función dende outras partes do programa.

Os PARÁMETROS son as definicións dos tipos de datos que pode ou debe recibir o proceso ou función. Cada dato defínense seguindo a sintaxe NOME_DA_VARIABLE AS TIPO_DE_DATO, onde NOME_DA_VARIABLE será o nome co que traballará o proceso ou función para referirse á variable, e TIPO_DE_DATO o tipo de dato que conterá esta. Os distintos parámetros irán separados por comas.

Respecto ao CONTIDO, serán en ambos os dous casos unha serie de instrucións que poderán traballar cos PARÁMETROS definidos.

Ademais, as funcións levan a continuación da definición dos parámetros (tras o paréntese de peche) unha definición do tipo de dato que devolde a función, na forma AS TIPO_DE_DATO. Para definir o valor que devolve a función dentro do contido emprégase o identificador da función seguido ─separado por un espazo─ do valor que debe devolver a función.

Exemplos[editar]

O seguinte é un exemplo de definición dun proceso con dous parámetros:

Private Sub Saudo(Nome AS String)
  MsgBox "Ola, " & Nome
End Sub

Estoutro é un exemplo dunha función que realiza unha suma:

Public Function Sumar(Sumando1 AS Integer, Sumando2 AS Integer) AS Integer
  Dim Resultado AS Integer

  Resultado = Sumando1 + Sumando2

  Sumar Resultado
End Function


Microsoft Visual Basic 6
← Volver a Introdución ás variables Introdución aos procesos e funcións Seguir con Introdución aos obxectos