Saltar ao contido

Nome/O nome

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

A gramática clásica agrupou o substantivo e o adxectivo baixo a denominación de nome. Na Idade Media comezou a diferenciación destas dúas clases de palabras, se ben ata o século XVIII non se separaron como categorías independentes. A Real Academia Española incorpora a distinción na súa gramática de 1870, aínda que o Esbozo de 1973 presenta moitos máis datos a favor da agrupación nunha soa clase de palabra.

Se observamos a apreciación de Hjemslev sobre as dúas grandes clases de palabras que funcionan nas linguas: clase nominal e clase verbal -na primeira agruparíase substantivo, adxectivo e adverbio e na segunda o verbo-, poderemos comprender por que substantivo e adxectivo foron vistos polos gramáticos e sentido polos falantes como palabras de rangos afines.

Segundo Mª Victoria Romero Gualda, substantivo e adxectivo son dúas clases de palabras, moi parecidas na forma (presentan os mesmos categorizadores de xénero e número) pero diferentes na súa actuación sintagmática e nas relacións con outros elementos. Coincide esta estudiosa con Jespersen ó expresar que o substantivo é unha palabra de rango primario (pola imposibilidade que ten de modificar calquera outro vocábulo), o adxectivo e o verbo son de rango secundario (poden ser modificadas e modificadoras), mentres que o adverbio é de rango terciario (unicamente pode modificar, nunca ser modificado).

Traballo en progreso: Este manual é, por agora, só un esbozo. Traballa nel e contribúe a que a Galilibros mellore e medre.