Nome

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
 1. Delimitación do substantivo e adxectivo
 2. O nome
 3. A transposición
 4. O substantivo. Definición
 5. O adxectivo. Definición
 6. morfoloxía do substantivo
 7. Caracterización formal do adxectivo
 8. Clasificación semántica do substantivo
 9. Clasificación semántica do adxectivo
 10. Función do substantivo
 11. Función do adxectivo
 12. Bibliografía

Establecer un único tema para estas dúas clases de palabras está motivado polo feito de no temario das oposicións para acceder ó corpo de profesores de Lingua e Literatura galega de E.S.O. e Bacharelato substantivo e adxectivo forman un único tema.