Nome/Adxectivo/caracterización formal

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Galilibro
O NOME
Delimitación
O nome
A transposición
O substantivo. Definición
O adxectivo. Definición
Morfoloxía do substantivo
Morfoloxía do adxectivo
Semántica do substantivo
Semántica do adxectivo
Función do substantivo
Función do adxectivo
Bibliografía

Debemos sinalar en primeiro lugar, que tratamos de adxectivos cualificativos que están constituídos por unha unidade léxica, non por un complexo de palabras, inda que funcional ou semanticamente este complexo valla o mesmo cá unidade léxica. Falamos de locucións do tipo: . Teño un amigo de Marrocos (marroquí). . Ese xornalista de Galicia (galego).

Partindo deste suposto, vemos que existen analoxías formais entre substantivo e adxectivo. Os dous están constituídos por un lexema (que aporta o significado básico) e por unha serie de morfemas que determinan ese significado: