Saltar ao contido

Nome/Substativo/morfoloxía/Xénero

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Galilibro
O NOME
Delimitación
O nome
A transposición
O substantivo. Definición
O adxectivo. Definición
Morfoloxía do substantivo
Morfoloxía do adxectivo
Semántica do substantivo
Semántica do adxectivo
Función do substantivo
Función do adxectivo
Bibliografía

Os morfemas de xénero e número no adxectivo son morfemas de concordancia: dependen da concordancia morfolóxica co substantivo, xa que de por si non teñen os adxectivos xénero ou número fixo e determinado.

O lexema adxectival pode ter marca de concordancia: branco / branca,... ou pode carecer desta marca: lanzal, gris, etc.

Segundo o xénero, podemos distinguir dous tipos de adxectivos:

  • Adxectivos invariables.
  • Adxectivos variables que engaden ó lexema un morfema de xénero, masculino ou feminino que son idénticos ós do substantivo

Polo que respecta ó comportamento xeral do adxectivo canto ó xénero, podemos considerar os mesmos grupos iniciais ca no substantivo

Traballo en progreso: Este manual é, por agora, só un esbozo. Traballa nel e contribúe a que a Galilibros mellore e medre.