Saltar ao contido

Nome/Substativo/morfoloxía/Número

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Galilibro
O NOME
Delimitación
O nome
A transposición
O substantivo. Definición
O adxectivo. Definición
Morfoloxía do substantivo
Morfoloxía do adxectivo
Semántica do substantivo
Semántica do adxectivo
Función do substantivo
Función do adxectivo
Bibliografía

Polo que respecta número, o adxectivo non sempre é susceptible de variación; normalmente teñen flexión de número (que, como no caso do xénero, é concordante): rapaz alegre / rapaces alegres.

Pero hai algúns adxectivos que presentan unha única forma invariable, sen variación de número: papanatas.

A categoría gramatical de número exprésase polo morfema de plural /-s/, cos alomorfos [s], [es], [is], fronte ó singular con morfema neutro.

Polo que respecta ás regras de flexión de número no adxectivo, temos as mesmas ca no substantivo.

  • Os adxectivos rematados en singular en vocal ou consoante -n, presentan a marca de plural -s despois da vocal ou consoante citadas.
  • Os rematados en -r,-s, e -z presentan o alomorfo -es despois da consoante.
  • Monosílabos e polisílabos graves rematados en -l engaden -es.
  • Polisílabos agudos forman o plural co alomorfo -is, modificando a base que perde o -l final.
Traballo en progreso: Este manual é, por agora, só un esbozo. Traballa nel e contribúe a que a Galilibros mellore e medre.