Saltar ao contido

Nome/Adxectivo/Función

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Galilibro
O NOME
Delimitación
O nome
A transposición
O substantivo. Definición
O adxectivo. Definición
Morfoloxía do substantivo
Morfoloxía do adxectivo
Semántica do substantivo
Semántica do adxectivo
Función do substantivo
Función do adxectivo
Bibliografía

Adoitase dicir que o adxectivo desenvolve unha función secundaria, a de modificador dun núcleo nominal sobre o que incide semanticamente, ben aportando semas ó significado global do sintagma nominal (adxectivo especificativo), ben salientando semas xa presentes no núcleo do sintagma nominal (adxectivo especificativo).

Así a todo, e sen negar o anterior, as funcións do adxectivo son:

Nucleo dunha frase adxectiva

[editar]

A frase pode ter as seguintes funcións:

 • Modificador do núcleo dunha frase nominal: O adxectivo acompaña ó substantivo dentro da frase nominal, calquera que sexa a función sintáctica desta dentro do enunciado:
  • Os países máis subdesenvolvidos da zona africana necesitan axuda moi urxente.
 • Atributo: con verbos "ser", "estar" e asimilados ("parecer(se)", "semellar",...):
  • A miña cadela é certamente rabena.
  • O Xoán parece moi amigable
 • Predicativo do suxeito
  • A avoa camiña tristeira (concordan en xº e nº).
  • O teu curmán pasea moi alegre (concordan en xº e nº).
 • Predicativo do obxecto directo: (concorda con el en xº e nº e modifica o verbo):
  • Bruno leva a camisa sucia.
  • O can ten moi curto o rabo.

Adverbialización ou núcleo dun sintagma adverbial

[editar]

A frase adxectiva convértese en adverbio e desempeña a función propia dun adverbio:

 • Eles camiñan rápido'
 • Eles camiñan moi rápido'
 • Eles camiñan rápido rápido'

Substantivación ou nucleo dun sintagma nominal

[editar]

Referímonos a substantivación sintáctica, ocasional, non á permanente ou léxica (galego, cantante,...):

 • A branca é a preferible, píntaa coa branca.

Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega)