Saltar ao contido

Curso de lingua galega

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 


Gramática

 

Exercicios de gramática

 1. Catro normas para falar e escribir
 2. O alfabeto
 3. As vogais
  1. Recoñecemento das vogais medioabertas e mediopechadas
 4. As consoantes
  1. A gheada
  2. O seseo
 5. A sílaba e a acentuación
 6. O substantivo
  1. Masculino e feminino
  2. Singular e plural
 7. O Adxectivo
  1. Grao comparativo e superlativo
 8. O persoal
  1. O persoal tónico
  2. O persoal átono
   1. O pronome de solidariedade galego
   2. Uso de "te" e "che"
   3. Uso de "llo" e "llelo"
   4. Colocación
 9. Os determinantes
  1. O artigo
  2. O demostrativo
  3. O posesivo
  4. O numeral
  5. O indefinido e o cuantitativo
 10. O relativo
 11. O adverbio
 12. O verbo
  1. Verbos regulares
   1. Paradigma dos verbos regulares
   2. Morfemas dos verbos regulares
  2. Verbos regulares con alternancia vocálica
  3. Verbos Irregulares
   1. Paradigma dos verbos Irregulares
   2. Verbos facer dicir e haber
   3. Verbos pór, dar e saber
   4. Verbos ser, estar e ir
   5. Verbos valer, poder e querer
   6. Verbos ver, vir e ter
  4. O participio
  5. O infinitivo conxugado
  6. As perífrases verbais
 13. Nexos
  1. A preposición
  2. A conxunción
  3. Construcións comparativas
 14. A interxección
 1. Exercicios de Fonética e Fonoloxía
  1. Exercicios sobre as vogais galegas
  2. Exercicios sobre as consoantes galegas
 2. O substantivo
  1. Recoñecemento de substantivos
  2. Xénero (masculino e feminino)
  3. Número (singular e plural)
  4. Substantivos concretos e abstractos
  5. Substantivos contables e incontables
  6. Substantivos individuais e colectivos
 3. O adxectivo
  1. Adxectivo comparativo e superlativo
  2. Especificativos e explicativos
 4. O pronome persoal
  1. Uso de te e che
  2. llo e llelo
  3. Uso de te e che
  4. Colocación
  5. Encrucillados
 5. O artigo
 6. O demostrativo
  1. Encrucillado
 7. O posesivo
 8. O indefinido
  1. Encrucillado
 9. O relativo
 10. O numeral
  1. Encrucillado
  2. Cardinais (1 ó 20)
  3. Cardinais (21 ó 100)
  4. Cardinais (100 ó...)
  5. Ordinais
  6. Sopa de letras
 11. O adverbio
 12. O verbo
  1. Regulares (encr.)
  2. Alternancia i-e (encr.)
  3. Alternancia u-o (encr.)
  4. Irregulares (encr.)
  5. Participio irreg.(encr.)
  6. Inf. conxugado
  7. Perífrases verbais
 13. A preposición
  1. Encrucillado
 14. A conxunción
 15. Construcións comparativas
 16. A interxección
 17. Clases de palabras


Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega)