Exercicios de Fonética e Fonoloxía/Vocalismo

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Galilibro
Exercicios de
morfosintaxe
Fonética
O substantivo
O adxectivo
O artigo
O persoal
O demostrativo
O posesivo
O indefinido
O relativo
O numeral
O adverbio
O verbo
A preposición
A conxunción
Nexos comparativos
A interxección
Clases de palabras
Outros Galilibros

Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 


Exercicio 1[editar]


SemiabertoIndica o significado destas palabras SemipechadoIndica o significado destas palabras
BéstaBesta bestia
BólaBola
CordaCorda cuerda
DoceDoce dulce
FixemosFixemos hicimos
FóraFora fuerra
MesMes mas
NetoNeto neto
NósNos nosotros
OlaOla ola
ÓsoOso oso
PegadaPegada pegada
PrésaPresa presa
PólaPola gajo
PoloPolo pollo
VelaVela vela
VénVen ven
VésVes ves
So so
PegaPega pegaSolucións[editar]

Exercicio 1[editar]


SemiabertoSignificadoSemipechadoSignificado
Béstaarma que guinda frechasBestaanimal de carga
Bólacorpo esféricoBolapan
Cordapara atarCordacon xuízo
DocesaborDocenúmero
FixemosfacerFixemosfixar
FóraadverbioForaverbo
Mescereais madurosMes30 días
NetofamiliarNetolimpo ou puro, medio litro
Nóspersoal tónicoNospersoal átono
Olainterx. (saúdo;admirac.)Olapota, arroba ou cántara
Ósoparte da osamentaOsoanimal
Pegadamarca feita co pePegadapegar
Présaestar apuradoPresaencoro
Pólaramificación, rama, gallaPolapita
Polocontrac. por + oPologalo novo, pito
VelavelameVelaver
Vénpresente de indicativo de virVen Imperativo de vir e presente de ver
VésVirVesVer
AdverbioSoPreposición
PegapegarPegapaxaro
Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega)