Saltar ao contido

Exercicios de morfosintaxe en lingua galega/substantivo/Xénero

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Galilibro
Exercicios de
morfosintaxe
Fonética
O substantivo
O adxectivo
O artigo
O persoal
O demostrativo
O posesivo
O indefinido
O relativo
O numeral
O adverbio
O verbo
A preposición
A conxunción
Nexos comparativos
A interxección
Clases de palabras
Outros Galilibros

Exercicio 1

Coloca o artigo correspondente diante do substantivo

____ ábsida. ____ acedume. ____ aguia. ____ análise. ____ apocalipse. ____ apócope. ____ apóstrofe. ____ apotema. ____ árbore. ____ armazón. ____ arquitrabe. ____ arte. ____ atlas. ____ augardente. ____ azucre. ____ betume. ____ cablegrama. ____ cal (de pintar). ____ cal (canle). ____ calor. ____ canle. ____ cárcere. ____ carraxe. ____ color. ____ contraorde. ____ contrasinal. ____ cor. ____ cordame. ____ costume. ____ couce. ____ cume. ____ cuspe. ____ cute. ____ dolor. ____ dor. ____ dote. ____ eclipse. ____ pantasma. ____ fel. ____ fin (=final). ____ fin (=finalidade). ____ friaxe. ____ fume. ____ labor. ____ legume. ____ leite. ____ lume. ____ mar. ____ masacre. ____ mel. ____ nariz. ____ orde. ____ orixe. ____ pagode. ____ paisaxe. ____ paradoxo. ____ paréntese. ____ personaxe. ____ pesadume. ____ pez. ____ plasma. ____ ponte. ____ psicodrama. ____ pube. ____ pudor. ____ queixume. ____ rapsodo. ____ reuma. ____ riso. ____ rubor. ____ sal. ____ samba. ____ sangue. ____ sentinela. ____ servidume. ____ sinal. ____ síncope. ____ síndrome. ____ sorriso. ____ suborde. ____ suor. ____ teitume. ____ til. ____ ubre. ____ vagalume. ____ véspera. ____ viaxe. ____ xénese. ____ xiz.

Solucións

Exercicio 1

A ábsida. O acedume. A aguia. A análise. A apocalipse. A apócope. A apóstrofe. O apotema. A árbore. A armazón. A arquitrabe. A arte. O atlas. A augardente. O azucre. O betume. O cablegrama. O cal (de pintar). A cal (canle). A calor. A canle. O cárcere. A carraxe. A color. A contraorde. O contrasinal. A cor. O cordame. O costume. O couce. O cume. O cuspe. A cute. A dolor. A dor. O dote. A eclipse. O fel. A fin (=final). O fin (=finalidade). A friaxe. O fume. O labor. O legume. O leite. O lume. O mar. O masacre. O mel. O nariz. A orde. A orixe. O pagode. A paisaxe. O paradoxo. A paréntese. O/a personaxe. O pesadume. A pez. O plasma. A ponte. A psicodrama. A pube. O pudor. O queixume. O rapsodo. A reuma. O riso. O rubor. O sal. A samba. O sangue. A sentinela. A servidume. O sinal. A síncope. A síndrome. O sorriso. A suborde. A suor. O teitume. O til. O ubre. O vagalume. A véspera. A viaxe. A xénese. O xiz.