Exercicios de morfosintaxe en lingua galega/preposición/encrucillado

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Galilibro
Exercicios de
morfosintaxe
Fonética
O substantivo
O adxectivo
O artigo
O persoal
O demostrativo
O posesivo
O indefinido
O relativo
O numeral
O adverbio
O verbo
A preposición
A conxunción
Nexos comparativos
A interxección
Clases de palabras
Outros Galilibros

Horizontais[editar]

1. Denota oposición e contrariedade.

3. Forma apocopada de desde.

6. Consonte, desde o punto de vista de. Conforme.

7. Baixo, debaixo de.

11. Encima de.

13. En compañía de.

14. Despois de, a continuación de; tanto aplicado ó espacio coma ó tempo.

16. A excepción de, fóra de, agás.

17. Diante de, na presencia de.

18. Expresa a situación, a localización de algo: Está ____ Vigo.

19. Presenta o instrumento con que se realiza unha acción.

20. A pesar de.

Verticais[editar]

1. Segundo. Conforme.

2. A excepción de, fóra de, sacando.

3. Mentres ocorre ou transcorre.

4. Por medio de, a través de.

5. De aquí a, desde agora a.

8. Expresa proximidade no espazo.

9. Achega o tempo ou o lugar en que comeza a acción verbal.

10. Expresa finalidade.

12. Ó lado de, cerca de.

15. Denota carencia.

Pistas[editar]

agás, bardante, canda, con, Consonte, contra, deica, des, desde, durante, en, malia, mediante, onda, para, perante, por, segundo, sen, so, sobre, tras, xunta

Solución[editar]