Saltar ao contido

Curso de lingua galega/As vogais/Recoñecemento

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

Curso de L. Galega

Gramática

Historia da lingua

Ir a: Exercicios sobre as vogais galegas
Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 


Nocións para recoñecer a abertura das vogais[editar]

Presentan no sistema máis común vogal tónica semiaberta[editar]

 • As vogais de abertura media que portan un acento diacrítico: vén, só, póla, óso, présa,...
 • Os substantivos rematados en -el ou -ol e os seus plurais: anel, aneis, caracol, caracois.
 • Os verbos da 2ª conxugación con vogal radical -e- ou -o- que presentan alternancia vocálica, nas segundas persoas do Pres. Ind.: bebes, bebe, beben, comes, come, comen
 • Os verbos da 3ª conxugación con vogal radical -e- ou -u- que presentan alternancia vocálica, nas segundas persoas do Pres. Ind.: serves, serve, serven, foxes, foxe, foxen
 • As formas verbais do tema de perfecto (perfecto, pluscuamperfecto, imperfecto de subxuntivo e futuro de subxuntivo) irregular: coubeches, coubera, couber...
 • Os nomes das seguintes letras: e, efe, eme, eñe, erre, ese, o.

Presentan vogal tónica semipechada[editar]

 • Os verbos da segunda conxugación con vogal radical -e- ou -o- que presentan alternancia vocálica, na 1ª persoa do Pres. Ind., no Pres. Subx. E no Imperativo: bebo, beba, bebas. Como, coma, comas.
 • As formas dos verbos da primeira conxugación en que a vogal -e- ou -o- vai seguida de -i- ou de consoante palatal (grafías x, ch, ll, ñ respectivamente) e nos verbos rematados en -ear o -oar:
Deite, axexa, pechas, tellan, empeña, coxean.
Loita, despexas, acocha, ollan, soñas, voas
 • As formas do tema de perfecto dos verbos ser e ir: fomos, fora, fose, for.
 • As formas verbais do tema de perfecto regular: collemos, collera, collese, coller.
 • As formas do infinitivo: coller, collermos..., pór, pormos,...
 • Os nomes das seguintes letras: be, ce, de, gue, te, xe, ceta.
 • A maior parte das palabras acabadas en -és: coruñés, vigués, montañés,...
 • As palabras en que -o- forma ditongo con -u-: touro, tesouro,...
 • Os nomes acabados en: -edo (medo), -ello (cortello), -eo (feo), -eza (grandeza), -ón (corazón), -or (matador), -oso (fermoso).


Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega)  Ir a: Exercicios sobre as vogais galegas