Saltar ao contido

Curso de lingua galega/As consoantes

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

Curso de L. Galega

Gramática

Historia da lingua

Ir a: Exercicios sobre as consoantes galegas
Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 

Introducción á fonética

[editar]

Os fonemas consonánticos da lingua galega caracterízanse mediante os seguintes trazos pertinentes:

 1. Sonoridade, segundo se produza a vibración das cordas vocais (ó igual que nas vogais) ou non:
  1. Sonoras: onde se produce vibración (mnemotécnica: bodega).
  2. Xordas: non se produce vibración (mnemotécnica: pataca).
 2. Modo de articulación, segundo a posición que tomen os órganos articulatorios no momento da expulsión do aire:
  1. Oclusivas: A saída de aire obstaculízase momentaneamente por completo para a continuación expulsarse este de golpe.
  2. Fricativas: Estréitase a cavidade bucal de tal xeito que o aire sae rozando.
  3. Africadas: Constan de dous tempos. Un primeiro oclusivo e outro fricativo.
  4. Nasais: Parte do aire é expulsado polas fosas nasais.
  5. Laterais: A lingua elévase de tal xeito que o aire ten que saír polos lados da cavidade bucal.
  6. Vibrantes: Na súa saída o aire fai vibrar unha ou varias veces a punta da lingua.
 3. Punto de articulación: Segundo o lugar concreto en que se produce cada fonema distinguimos:
  1. Bilabiais: Os beizos entran en contacto momentaneamente.
  2. Dentais: A lingua toca a parte interna dos incisivos interiores.
  3. Labiodental: O beizo inferior roza os incisivos superiores.
  4. Interdentais: A punta da lingua colócase entre os dentes superiores e inferiores.
  5. Alveolares: A punta da lingua toca ou aproxímase ós alvéolos dos incisivos superiores.
  6. Palatais: A lingua toca o padal duro
  7. Velares: A lingua toca o veo do padal ou padal brando.
Modo \ Punto Bilabial Dental Labiodental Interdental Alveolar Palatal Velar
son. xor. son. xor. son. xor. son. xor. son. xor. son. xor. son. xor.
Oclusiva b p d t g k
Fricativa f θ s ʃ
Africada t͡ʃ
Nasal m n ɲ ɳ
Lateral l ʎ
Vibrante simple ɾ
Vibrante múltiple r


Desviacións da fala estándar

[editar]

Na fala coloquial dalgunhas zonas de Galicia son propias certas permutacións consonánticas:

 • A gheada consiste na pronunciación do fonema /g/ coma un fricativo farínxeo /ħ/, similar á xota española.
 • o seseo consiste na pronunciación do fonema /θ/ coma /s/.

Estas permutacións non se marcan na escritura, e deben de evitarse na fala culta.

Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega)