Saltar ao contido

Curso de lingua galega/O Adxectivo/A gradación

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

Curso de L. Galega

Gramática

Historia da lingua

Ir a: Exercicios sobre o grao comparativo e superlativo
Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 


Os adxectivos poden presentar tres graos:

 • Positivo. O adxectivo expresa unha calidade sen cuantificar o grao: alto, grande.
 • Comparativo. O adxectivo aparece cuantificado nunha estrutura comparativa: máis, menos ou tan alto máis, menos ou tan grande (tamén maior e meirande1).
 • Superlativo. O adxectivo aparece cuantificado no grao máis alto dunha escala: altísimo.

Grao comparativo[editar]

A comparación pode ser de inferioridade, igualdade e superioridade e realízase do seguinte xeito:

 • Inferioridade: (1º termo que se desexa comparar) + Menos + adxectivo + "ca", "que" ou "do que"2 (2º termo, co que se compara):
  • Ela debe ser menos intelixente ca seu irmán maior.
  • El debe ser menos intelixente do que parece ser ela
 • Igualdade: (1º termo que se desexa comparar) + Tan+ adxectivo + "coma" ou "como"2 (2º termo, co que se compara)
  • Ela é tan intelixente coma o seu irmán maior.
  • Fíxoo tan grande como llo pediron
 • Superioridade: (1º termo que se desexa comparar) + Máis + adxectivo + "ca", "que" ou "do que"2 (2º termo, co que se compara).
  • Ela debe ser máis intelixente ca seu irmán maior.
  • El debe ser máis intelixente do que parece ser ela

Algúns adxectivos posúen unha forma sintética:


GRAO POSITIVOCOMPARATIVOS ANALÍTICOSCOMPARATIVOS SINTÉTICOS
grandemáis, menos ou tan grandemaior ou meirande1)
pequenomáis, menos ou tan pequenomenor
bomáis, menos ou tan bomellor
malomáis, menos ou tan malopeor

Grao Superlativo[editar]

O grao superlativo pode ser absoluto (sen referencia a un grupo que reduza o campo de aplicación do superlativo) ou relativo (con referencia a un grupo que reduce o campo de aplicación do superlativo)

Superlativo absoluto[editar]

Hai dúas alternativas:

 • Superlativo absoluto sintético: Créase cos sufixos "-ísimo", "-érrimo": boísimo (boísima ,boísimos ,boísimas), paupérrimo (paupérrima, paupérrimos, paupérrimas).
 • Superlativo absoluto analítico: O máis habitual é a construción moi + adxectivo, pero hai outras posibilidades, entre as que se encontran:
  • Moi + adxectivo: Ela é moi intelixente
  • Extraordinariamente + adxectivo: Ela é extraordinariamente intelixente
  • Extremadamente + adxectivo: Ela é extremadamente intelixente
  • Ben+ adxectivo: Ela é ben intelixente
  • Adxectivo + abondo: Ela é intelixente abondo
  • Bastante + adxectivo: Ela é bastante intelixente
  • Adxectivo + adxectivo: Ela é grande grande


Algúns adxectivos posúen unha forma sintética:


GRAO POSITIVO COMPARATIVOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS SINTÉTICOS SUPERLATIVO
grandemáis, menos ou tan grandemaior ou meirande1)máximo
pequenomáis, menos ou tan pequenomenormínimo
bomáis, menos ou tan bomelloróptimo
malomáis, menos ou tan malopeorpésimo

Superlativo relativo[editar]

Desenvólvese mediante a construcións:

 • Máis + adxectivo + de + (grupo que reduce o campo de aplicación do superlativo):
  • Ela é a máis intelixente de todas
 • Menos + adxectivo + de + (grupo que reduce o campo de aplicación do superlativo):
  • Ela é a menos intelixente de todas

Apuntamento 1: Meirande significa 'de maior tamaño'. As súas posibilidades de uso son máis reducidas cás de maior.

Apuntamento 1: Para ver as regras de emprego dos nexos comparativos (ca, que, do que, como, coma) váiase a Construcións comparativas


Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 
Ir a: Exercicios sobre o grao comparativo e superlativo