Curso de lingua galega/O verbo/O participio

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

Curso de L. Galega

Gramática

Historia da lingua

Ir a:   Exercicios sobre o verbo 
Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 

O participio é unha das formas infinitas do verbo. Posúe flexión de xénero e número e fórmase, se é regular, mediante a regra raíz + vogal temática + do, da, dos ou das (Obsérvese que a vogal temática da segunda conxugación neste caso é "i"):

 • And-a-do, and-a-da, and-a-dos, and-a-das.
 • Coll-i-do, coll-i-da, coll-i-dos, coll-i-das.
 • Part-i-do, part-i-da, part-i-dos, part-i-das.

Agora ben, ademais de participios regulares, hai participios irregulares como os do seguinte listado:

aberto, absolto, aceso, acolleito, adscrito, arrepeso, avolto, calmo, canso, circunscrito, colleito, comesto, confuso, converso), convicto), corrupto), choco, descalzo, descrito, desenvolto, desenvolveito, desperto, directo), disolto, enceso, encolleito, envolto, envolveito, enxoito, escolleito, escorreito, escrito, esperto, farto, frito, gaño, impreso, inquedo, inquieto, inscrito, limpo, morto, mundo, nado, nubro, pago, preñe, preso, quedo, quente, quieto, recolleito, resolto, revolto, revolveito, rizo, roto, zafo, seco, sobrecolleito, solto, suscrito, suspenso, suxeito, tolleito, torto, volto.

Polo que respecta ó uso do participio regular e irregular, o máis xeral é

 • o emprego das formas regulares como elemento auxiliado nas perífrases verbais:
  • Non dou pagado nunca. Sempre me invitades.
  • Teño moido moita fariña nese muíño
 • o uso das formas irregulares como atributo nas construccións con ser e estar, como complemento predicativo, e como adxacente dun nome.
  • O café está pago.
  • Xa teño munda a fariña

O participio truncado[editar]

Son participios irregulares que aparecen en verbos da primeira conxugación: cansado/canso, descalzado/descalzo, espertado/esperto, pagado/pago, fartado/farto, gañado/gaño, preñada/preñe, quedado/quedo, zafado/zafo, soltado/solto, suxeitado/suxeito

O participio forte[editar]

Son participios irregulares que aparecen en verbos da segunda e da terceira conxugación: colleito/collido, encolleito/encollido, escolleito/escollido, recolleito/recollido, tolleito/tollido, enxoito/enxugado, volto/volvido, revolto/revolvido, escorreito/escorrido, torto/torcido, frito/fritido, roto/rompido, comesto/comido, mundo/moído, aceso/acendido, enceso/encendido, preso/prendido, arrepeso/arrepentido, nado/nacido, envolto,envolveito/envolvido, desenvolto/desenvolvido

Listaxe de participios irregulares[editar]

 • absolto
 • aceso
 • acolleito
 • adscrito
 • arrepeso
 • avolto
 • calmo
 • canso
 • choco
 • circunscrito
 • colleito
 • comesto
 • confuso
 • converso
 • convicto
 • corrupto
 • descalzo
 • descrito
 • desenvolto
 • desenvolveito
 • desperto
 • directo)
 • disolto
 • enceso
 • encolleito
 • envolto
 • envolveito
 • enxoito
 • escolleito
 • escorreito
 • escrito
 • esperto
 • farto
 • frito
 • gaño
 • impreso
 • inquedo
 • inquieto
 • inscrito
 • limpo
 • morto
 • mundo
 • nado
 • nubro
 • pago
 • preñe
 • preso
 • quedo
 • quente
 • quieto
 • recolleito
 • resolto
 • revolto
 • revolveito
 • rizo
 • roto
 • seco
 • sobrecolleito
 • solto
 • suscrito
 • suspenso
 • suxeito
 • tolleito
 • torto
 • volto
 • zafo


Ir a:   Exercicios sobre o verbo 
Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega)