Saltar ao contido

Curso de lingua galega/O alfabeto

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

Curso de L. Galega

Gramática

Historia da lingua

Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 


O alfabeto galego componse de 23 letras (As ligazóns levan á Wikipedia):

(Véxase tamén: Pronuncia do alfabeto galego no wiktionary)


O alfabeto galego

Grafía Nome Pronuncia
a a /a/
b be /b/
c ce /θ/, /k/
d de /d/
e e /e/, /ɛ/
f efe /f/
g gue /g/
h hache muda
i i /i/, /j/
l ele /l/
m eme /m/
n ene /n/
ñ eñe /ɲ/
o o /o/, /ɔ/
p pe /p/
q que /k/
r erre /ɾ/, /r/
s ese /s/
t te /t/
u u /u/, /w/
v uve /b/
x xe /ʃ/, /ks/
z zeta /θ/

Ademais, na ortografía galega utilízanse tamén os seguintes dígrafos que representan un único son:


Dígrafos usados no galego

Grafía Nome Pronuncia
ch ce hache /ʧ/
nh ene hache /ŋ/
gh gue hache /h/
gu gue u /g/
qu que u /k/
ll ele dobre /ʎ/
rr erre dobre /r/

Cómpre ter en conta que ...[editar]

  • Ademais destas letras úsanse tamén outros signos como j /x/ (iota),k /k/ (ka), ç /z/ (cedilla), w /w/ (uve dobre), ou y /j/ (i grego), que aparecen en palabras tomadas doutros idiomas. Algúns exemplos son: jazz, Valença do Minho, Kafka, wáter-polo e whisky.
  • A letra x (xe) representa no galego normalmente un son palatal semellante ao francés cochon coma en xamón, xouba, coxo e paxaro. Este son aparece con moita frecuencia nas voces patrimoniais ou nos préstamos adaptados ao galego, por exemplo xersei.
  • Pero co x representamos tamén outro son, o que se pronuncia [s], [gs] ou [ks], que aparece en palabras de procedencia culta tales como texto, extensión, exame, existir, léxico, boxeo.
  • O son representado pola grafía nh das palabras unha, algunha e ningunha, constitúe xunto co x e os fonemas vocálicos un dos sons máis característicos do galego, co que as persoas que comezan a falar a lingua atopan máis problemas.


Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega)