Saltar ao contido

Curso de lingua galega/O verbo/Paradigma dos verbos regulares

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

Curso de L. Galega

Gramática

Historia da lingua

Ir a:   Exercicios sobre o verbo 
Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 


Verbos regulares[editar]

Os máis dos verbos galegos son regulares xa que seguen rixidamente uns patróns determinados de conxugación. Fronte a estes, un número pequeno de verbos, case todos de uso frecuente, presentan unha variedade de formas dificilmente reducibles a un sistema: son os irregulares.

Vexamos a continuación como son conxugados estes verbos regulares, tomando coma exemplo os verbos cantar, comer e partir.

  Cantar Comer Partir
Infinitivo cantar comer partir
Xerundio cantando comendo partindo
Participio cantado comido partido
Presente
de indicativo
canto
cantas
canta
cantamos
cantades
cantan
como
comes
come
comemos
comedes
comen
parto
partes
parte
partimos
partides
parten
Copretérito
de indicativo
(Imperfecto
de indicativo)
cantaba
cantabas
cantaba
cantabamos
cantabades
cantaban
comía
comías
comía
comiamos
comiades
comían
partía
partías
partía
partiamos
partiades
partían
Pretérito
de indicativo
(Perfecto
de indicativo)
cantei
cantaches
cantou
cantamos
cantastes
cantaron
comín
comiches
comeu
comemos
comestes
comeron
partín
partiches
partiu
partimos
partistes
partiron
Antepretérito
(Pluscuamperfecto)
cantara
cantaras
cantara
cantaramos
cantarades
cantaran
comera
comeras
comera
comeramos
comerades
comeran
partira
partiras
partira
partiramos
partirades
partiran
Futuro
de indicativo
cantarei
cantarás
cantará
cantaremos
cantaredes
cantarán
comerei
comerás
comerá
comeremos
comeredes
comerán
partirei
partirás
partirá
partiremos
partiredes
partirán
Pospretérito
(Condicional)
cantaría
cantarías
cantaría
cantariamos
cantariades
cantarían
comería
comerías
comería
comeriamos
comeriades
comerían
partiría
partirías
partiría
partiriamos
partiriades
partirían
Presente
de subxuntivo
cante
cantes
cante
cantemos
cantedes
canten
coma
comas
coma
comamos
comades
coman
parta
partas
parta
partamos
partades
partan
Pretérito
de subxuntivo
(Imperfecto
de subxuntivo)
cantase
cantases
cantase
cantásemos
cantásedes
cantasen
comese
comeses
comese
comésemos
comésedes
comesen
partise
partises
partise
partísemos
partísedes
partisen
Futuro
de subxuntivo
cantar
cantares
cantar
cantarmos
cantardes
cantaren
comer
comeres
comer
comermos
comerdes
comeren
partir
partires
partir
partirmos
partirdes
partiren
Imperativo canta
cantade
come
comede
parte
partide
Infinitivo
conxugado
cantar
cantares
cantar
cantarmos
cantardes
cantaren
comer
comeres
comer
comermos
comerdes
comeren
partir
partires
partir
partirmos
partirdes
partiren

Outros verbos regulares[editar]

  Caer Ler Moer Oír Rir
Infinitivo caer ler moer oír rir
Xerundio caendo lendo moendo oíndo rindo
Participio caído lido moído oído rido
Presente
de indicativo
caio
caes
cae
caemos
caedes
caen
leo
les
le
lemos
ledes
len
moio
moes
moe
moemos
moedes
moen
oio
oes
oe
oímos
oídes
oen
río
ris
ri
rimos
rides
rin
Copretérito
de indicativo
(Imperfecto
de indicativo)
caía
caías
caía
caïamos
caïades
caían
lía
lías
lía
liamos
liades
lían
moía
moías
moía
moïamos
moïades
moían
oía
oías
oía
oïamos
oïades
oían
ría
rías
ría
rïamos
rïades
rían
Pretérito
de indicativo
(Perfecto
de indicativo)
caín
caíches
caeu
caemos
caestes
caeron
lin
liches
leu
lemos
lestes
leron
moín
moíches
moeu
moemos
moestes
moeron
oín
oíches
oíu
oímos
oístes
oíron
rin
riches
riu
rimos
ristes
riron
Antepretérito
(Pluscuamperfecto)
caera
caeras
caera
caeramos
caerades
caeran
lera
leras
lera
leramos
lerades
leran
moera
moeras
moera
moeramos
moerades
moeran
oíra
oíras
oíra
oiramos
oirades
oíran
rira
riras
rira
riramos
rirades
riran
Futuro
de indicativo
caerei
caerás
caerá
caeremos
caeredes
caerán
lerei
lerás
lerá
leremos
leredes
lerán
moerei
moerás
moerá
moeremos
moeredes
moerán
oirei
oirás
oirá
oiremos
oiredes
oirán
rirei
rirás
rirá
riremos
riredes
rirán
Pospretérito
(Condicional)
caería
caerías
caería
caeriamos
caeriades
caerían
lería
lerías
lería
leriamos
leriades
lerían
moería
moerías
moería
moeriamos
moeriades
moerán
oiría
oirías
oiría
oiriamos
oiriades
oirían
riría
rirías
riría
ririamos
ririades
rirían
Presente
de subxuntivo
caia
caias
caia
caiamos
caiades
caian
lea
leas
lea
leamos
leades
lean
moia
moias
moia
moiamos
moiades
moian
oia
oias
oia
oiamos
oiades
oian
ría
rías
ría
riamos
riades
rían
Pretérito
de subxuntivo
(Imperfecto
de subxuntivo)
caese
caeses
caese
caesemos
caesedes
caesen
lese
leses
lese
lesemos
lesedes
lesen
moese
moeses
moese
moesemos
moesedes
moesen
oíse
oíses
oíse
oisemos
oisedes
oísen
rise
rises
rise
risemos
risedes
risen
Futuro
de subxuntivo
caer
caeres
caer
caermos
caerdes
caeren
ler
leres
ler
lermos
lerdes
leren
moer
moeres
moer
moermos
moerdes
moeren
oír
oíres
oír
oírmos
oírdes
oíren
rir
rires
rir
rirmos
rirdes
riren
Imperativo cae
caede
le
lede
moe
moede
oe
oíde
ri
ride
Infinitivo
conxugado
caer
caeres
caer
caermos
caerdes
caeren
ler
leres
ler
lermos
lerdes
leren
moer
moeres
moer
moermos
moerdes
moeren
oír
oíres
oír
oírmos
oírdes
oíren
rir
rires
rir
rirmos
rirdes
riren

Ir a:   Exercicios sobre o verbo 
Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega)