Nome/Substativo/morfoloxía

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Galilibro
O NOME
Delimitación
O nome
A transposición
O substantivo. Definición
O adxectivo. Definición
Morfoloxía do substantivo
Morfoloxía do adxectivo
Semántica do substantivo
Semántica do adxectivo
Función do substantivo
Función do adxectivo
Bibliografía

O substantivo é a palabra constituída por un morfema léxico ou lexema (raíz), portador do contido léxico e, eventualmente, por morfemas gramaticais indicadores de xénero e número.

Estes formantes ou morfemas son de dúas clases:

  • inherentes ou indispensables para a formación do substantivo (constitutivos) e
  • facultativos, os que poden aparecer ou non xa que non son indispensables: