Saltar ao contido

SQL/INSERT

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
< SQL
SQL
← Volver a Funcións colectivas INSERT Seguir con UPDATE


As sentencias INSERT permiten engadir unha ou máis filas completas a unha táboa. Esta é a súa sintaxe:

INSERT INTO táboa [(campo1, campo2,...)]
VALUES (valor1, valor2,...) [, (valor1b, valor2b, ...), ...]

Se se especifican as columnas non fai falla poñelas todas nin tampouco poñelas na orde en que se definiron. Porén, se non se especifican, hai que poñer novos valores para todos os campos e na orde en que estes se crearon. Ten que haber tantos valores coma se especificaron na lista de campos. Pódense inserir máis dunha fila dunha soa vez, separando por comas os conxuntos de valores.

Mediante estoutra sintaxe:

INSERT INTO tabla [(col1, col2,...)]
subselect

podemos inserir ningunha, unha ou varias filas dunha vez. O número de columnas que devolva a subselect ten que coincidir coa cantidade de campos especificados. Os tipos de dato tamén teñen que coincidir.

Para indicar que un valor é nulo, temos que escribir null.


SQL
← Volver a Funcións colectivas INSERT Seguir con UPDATE