Saltar ao contido

SQL

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

Índice[editar]

Introdución[editar]

1. Que é SQL?
2. Para que serve SQL?
3. Como se utiliza SQL?

Conceptos básicos[editar]

4. Compoñentes dunha sentencia
5. Tipos de sentencias

Sentencias DDL[editar]

6. CREATE
7. DROP

Sentencias DML[editar]

Consultas[editar]

8. SELECT
9. Expresións
10. Predicados
11. Funcións escalares
12. Funcións colectivas

Inserir datos[editar]

13. INSERT

Actualizar datos[editar]

14. UPDATE

Borrar datos[editar]

15. DELETE

Sentencias DCL[editar]

16. GRANT
17. REVOKE

Apéndice[editar]

Tipos de datos

Véxase tamén[editar]

Outros libros[editar]

Colaboradores[editar]